yleistä :: rotumääritelmä :: pentueet suomessa :: terveys :: jalostuksen tavoiteohjelma :: PEVISA :: linkit :: valiot


Mudit ovat mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA).

Mudin PEVISA 1.1.2018 alkaen:

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen lonkkakuvauslausunto.
- Raja-arvo C

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen silmäpeilauslausunto.

Molemmilla vanhemmilla oltava astutushetkellä virallinen voimassa oleva polvitutkimuslausunto.

Merle - merle -väriyhdistelmät kielletään.

Töpö - töpö -yhdistelmät kielletään.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia

Lisätietoa PEVISAsta Suomen Kennelliiton sivuillaSivun kuvat © Kaisa Kauppila ja Laura Vornanen

Copyright Suomen Mudiyhdistys ry. | suomenmudiyhdistys@gmail.com